MMM Kegal
PL | EN

Aktualności

Doroczna konferencja Europejskiego Stowarzyszenia Prawa Lotniczego odbędzie się na Zamku Królewskim w Warszawie w dniach 3-4 listopada 2016. Radca prawny Anna Burchacińska-Mańko weźmie udział w panelu poświęconemu prawom pasażera.

Miło nam poinformować, że MMMLegal zostało Partnerem Prawnym Forum Lotniczego 2016, które odbędzie się 14 września 2016 r. w Warszawie - http://www.forumlotnicze2016.pl

W marcu 2016 r. ukazał się pierwszy na polskim rynku komentarz do ustawy Prawo lotnicze. Radca prawny Krystyna Marut jest autorką komentarza do przepisów działu IV (w części dotyczącej lotnisk i lotniczych urządzeń naziemnych) oraz przepisów dotyczących czasu pracy załóg.

Świadczymy wysoko wyspecjalizowaną pomoc prawną w obszarze: lotnictwa, prawa przewozowego (w tym kolei) i turystyki. Obsługujemy podmioty gospodarcze w ich bieżącej działalności.

W praktyce prawniczej opieramy się na wiedzy i doświadczeniu zdobytym podczas kilkunastoletniej pracy w branży. Naszymi klientami są polscy i zagraniczni przewoźnicy lotniczy i kolejowi, operatorzy lotnisk, organizatorzy turystyki, a także firmy ubezpieczeniowe i inni przedsiębiorcy.

Posiadamy szerokie kompetencje i bogatą praktykę w dziedzinie indywidulanego i zbiorowego prawa pracy. Wspieramy pracodawców w tworzeniu wewnętrznych regulacji (w tym układów zbiorowych pracy) i umów dotyczących pracowników. Reprezentujemy ich w negocjacjach ze związkami zawodowymi i w sporach zbiorowych.

Służymy wsparciem przedsiębiorcom polskim i zagranicznym  w procesie rozpoczęcia działalności i jej prowadzenia w Polsce.

Jesteśmy autorami publikacji i wykładowcami z zakresu prawa lotniczego, kolejowego, turystycznego oraz prawa pracy. Współpracujemy z międzynarodowymi organizacjami branżowymi.

Nasze specjalizacje:

GTDT_Accreditation_Light