MMM Kegal
PL | EN
Dominik Marut

Dominik Marut

radca prawny

Zajmuje się problematyką prawa procesowego, handlowego, przewozowego i konsumenckiego.

Posiada wieloletnią praktykę procesową. Reprezentuje przewoźników w licznych postępowaniach przed sądami cywilnymi, administracyjnymi, Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, przed organami administracji (w tym: Komisją Ochrony Praw Pasażerów ULC, Departamentem Praw Pasażera UTK). W szczególności, prowadzi sprawy związane z obsługą roszczeń pasażerów,  a także reprezentuje przewoźników w procesie odwołań od decyzji organów administracji publicznej w zakresie naruszenia praw pasażerów.

Wykorzystuje bogate doświadczenie w prowadzeniu negocjacji z pasażerami i kontrahentami.

Zajmuje się obsługą korporacyjną przedsiębiorców. Kompleksowo prowadzi procesy rejestracji i wpisów w Krajowym Rejestrze Sądowym. Doradza przedsiębiorcom w bieżącej działalności,  w tym w aspektach zawierania umów handlowych i tworzenia regulacji wewnętrznych.

Przed powstaniem MMMLegal był Dyrektorem Oddziału Instytutu Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o.o. w Poznaniu. Pracował także dla różnych polskich i zagranicznych kancelarii prawnych.

Radca prawny od 2006 r.