MMM Kegal
PL | EN
Air Transport, 2019 edition,  [Transport lotniczy, wyd. 2019] Rozdział o Polsce

wyd. Getting The Deal Through Law Business Research Ltd, London 2018, Autorzy: Anna Burchacińska-Mańko, Krystyna Marut, Edyta Michalak

pdf zobacz pełną treść

Udostępniony za zgodą Law Business Research Ltd. Artykuł po raz pierwszy ukazał się w  Getting the Deal Through – Air Transport 2019 (wyd: pażdziernik 2018). W celu uzyskania dalszych informacji: www.gettingthedealthrough.com.

ICLG The International Comparative Legal Guide to: Aviation Law 2017, 5th Edition: A practical cross-border insight into aviation law, [ICLG, Międzynarodowy Przewodnik Prawnoporównawczy do Prawa Lotniczego, 5 wyd.] Rozdział o Polsce

wyd. Global Legal Group Ltd, London 2017, Autorzy: Anna Burchacińska-Mańko, Krystyna Marut, 

  zobacz pełną treść

Artukuł ukazał się w edycji 2017 wydawnictwa The International Comparative Legal Guide to: Aviation Law; wydanego przez Global Legal Group Ltd, London

  • Komentarz do ustawy Prawo lotnicze, Wolters Kluwer 2016,  w marcu 2016 r. ukazał się pierwszy na polskim rynku komentarz do ustawy Prawo lotnicze. Radca prawny Krystyna Marut jest autorką komentarza do przepisów działu IV (w części dotyczącej lotnisk i lotniczych urządzeń naziemnych) oraz przepisów dotyczących czasu pracy załóg.
  • Aircraft Repossession and Enforcement [Postępowanie egzekucyjne i przeniesienie posiadania samolotu] tom. II, Rozdział o Polsce, wyd.  Wolters Kluwer Law & Business, Austin-Boston-Chicago-New York-The Netherlands 2010,  pod redakcją:  Ravi Nath, Berend J.H. Crans, Rozdział o Polsce - autorzy: Anna Burchacińska-Mańko, Krystyna Marut, Edyta Michalak
  • Pył wulkaniczny – problematyka informacji przekazywanych operatorom lotniczym w świetle Konwencji Chicagowskiej, „Palestra” nr 5-6/2010, Autorzy: Anna Burchacińska-Mańko, Krystyna Marut, Edyta Michalak
  • Stosowanie przepisów Unii Europejskiej dotyczących świadczeń przewoźnika lotniczego w razie zakłóceń w przewozie pasażerów [w:] „Wdrażanie zobowiązań międzynarodowych Polski w związku z członkostwem w Unii Europejskiej”, Cz. III, red. prof. M. Żylicz, Wyd. Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu, Radom 2008, Autor: Edyta Michalak
  • Ewolucja odpowiedzialności przewoźnika lotniczego w prawie międzynarodowym i europejskim – od kompromisów do konsumeryzmu [w:] „Wdrażanie zobowiązań międzynarodowych Polski w związku z członkostwem w Unii Europejskiej”, Cz. II, red. prof. M. Żylicz, Wyd. Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu, Radom 2005, Autor: Edyta Michalak
  • Odpowiedzialność przewoźnika lotniczego w razie niewykonania umówionego przewozu pasażera, problemy związane ze stosowaniem prawa UE [w:] „Wdrażanie zobowiązań międzynarodowych Polski w związku z członkostwem w Unii Europejskiej”, Cz. I, red. prof. M. Żylicz, Wyd. Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu, Radom 2004, Autor: Edyta Michalak