MMM Kegal
PL | EN

Prawo turystyczne

Prawnicy MMMLegal świadczą usługi prawne organizatorom turystyki,  agentom i pośrednikom turystycznym. Zakresy ich specjalizacji to:

 • pomoc prawna przy zakładaniu i prowadzeniu działalności przez przedsiębiorców z branży turystycznej;
 • ocena, przygotowanie lub wprowadzanie zmian w ogólnych warunkach świadczenia usług turystycznych i innych regulaminach (w tym: świadczenia usług drogę elektroniczną, promocji, polityki prywatności);
 • reprezentacja organizatorów turystyki przed organami regulacyjnymi;
 • tworzenie umów typowych dla branży, w tym: z przewoźnikami lotniczymi,  z dostawcami usług hotelowych i innych, agencyjnych, dotyczących dostępu do systemów rezerwacyjnych lub pomoc prawna w przypadku problemów wynikających z ich realizacji;
 • obsługa roszczeń z tytułu reklamacji klientów, w tym:
  - ocena zasadności roszczeń,
  - prowadzenie negocjacji ugodowych,
  - prowadzenie postępowań przed sądami cywilnymi, organami ochrony konsumentów;
 • pomoc prawna z zakresie:
  - ochrony konkurencji i konsumentów,
  - ochrony danych osobowych klientów,
  - regulacji dotyczących usług świadczonych drogą elektroniczną.