MMM Kegal
PL | EN

Prawo pracy

Prawnicy MMMLegal specjalizują się w obsłudze prawnej pracodawców w zakresie:

 • czasu pracy, również czasu pracy załóg w lotnictwie cywilnym,
 • wewnątrzzakładowych aktów prawa pracy, w tym:
  - układów zbiorowych pracy,
  - regulaminów wynagradzania,
  - regulaminów pracy,
  - regulaminów premiowania,
  - porozumień zbiorowych,
  - regulaminów zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
  - innych regulacji wewnętrznych,
 • relacji z pracownikami, w tym w zakresie uprawnień pracowniczych, dyskryminacji, mobbingu,
 • relacji ze związkami zawodowymi,
 • sporów zbiorowych,
 • umów o pracę, kontraktów menedżerskich i umów o zakazie konkurencji,
 • postępowań sądowych,