MMM Kegal
PL | EN

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /edc_engine/DVO.php on line 143
Agnieszka Olfans-Stęchły

Agnieszka Olfans-Stęchły

adwokat

zajmuje się sprawami obsługi roszczeń pasażerów względem przewoźników lotniczych, w tym  w procesie oceny roszczeń, negocacji, przygotowywania pism do sądu i Komisji Ochrony Praw Pasażerów ULC. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych ze stosowaniem w Polsce przepisów Rozporządzenia UE 261/2004 ustanawiającego wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów.

Z MMMLegal jest związana od 2014 r. Wcześniej pracowała w urzędach administracji rządowej. W Departamencie Prawnym Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji brała udział w pracach legislacyjnych na etapie prac Rady Ministrów. W Departamencie Lotnictwa Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju zajmowała się współpracą międzynarodową w obszarze lotnictwa cywilnego. Uczestniczyła w pracach legislacyjnych na poziomie kraju oraz Unii Europejskiej, m. in. w zakresie regulacji prawnych dotyczących badania wypadków lotniczych, obsługi handlingowej, koordynacji rozkładów lotów i hałasu w portach lotniczych.

Od 2017 r. jest adwokatem. Jest absolwentką Uczelni Łazarskiego w Warszawie, gdzie ukończyła moduł specjalizacyjny z zakresu prawa lotniczego. 

 Biegle włada językiem angielskim.